Veropörssi Suomen suurin ja kattavin verojulkaisu!
Pääsivu Tulorajat Tilaus Myyntipaikat Kunnat Linkit Mediakortti

Promerit.net


Verotiedot ovat vielä julkisia!

KHO:n päätös tulee kevättalvella:
KHO on saanut EY oikeuden ennakkoratkaisun Veropörssistä vuodenvaihteessa

Korkein Hallinto Oikeus pyysi helmikuussa 2007 EY-oikeudelta ennakkoratkaisua Suomessa julkaistavista verotiedoista. Vain harvoissa EU-maissa voivat tiedotusvälineet julkaista verovelvollisten ansio- ja pääomatulotietoja.

Hallinto- Oikeus ja Tietosuojalautakunta ovat asettuneet puoltamaan verotietojen julkisuutta tietosuojavaltuutetun näkemyksestä poiketen. Tietosuojavaltuutettu valitti asiasta Korkeimpaan Hallinto Oikeuteen.

KHO on ennen asian ratkaisemista pyytänyt EY-oikeudelta ennakkoratkaisua tietosuojadirektiivin soveltamisessa. EY oikeus antoi ratkaisunsa 16.12.2009. KHO on pyytänyt osapuolilta lausunnot EY oikeuden ratkaisusta 13.2.2009 mennessä. Lopullinen päätös verotietojen julkisuudesta saadaan kevättalvella KHO:sta. EY oikeus palautti asian ratkaisun KHO:lle. KHO pohtii nyt journalismia, sananvapautta ja tietosuojaa.

Tietosuojavaltuutettu Aarnio valitti Korkeimpaan Hallinto Oikeuteen Hallinto Oikeuden päätöksestä, joka sallii verotietojen julkaisemisen Veropörssilehdessä ja tietojen edelleen julkaisemisen Fonectan 16400 tekstiviestipalvelussa. Aikaisemmin oli Suomessa tietosuojalautakunta asettunut tietosuojavaltuutetun näkemyksestä poiketen puoltamaan verotietojen julkaisemista tiedotusvälineessä ja kertaalleen julkaistujen tietojen uudelleen julkaisemisen sellaisenaan tekstiviestipalvelussa.

Suomen valtio asettui kesäkuussa 2007 antamassaan omassa lausunnossaan EY-oikeudelle puoltamaan Suomessa voimassaolevaa verotietojen julkisuuskäytäntöä ja Veropörssin ilmestymistä. Lehdet ja viestintävälineet keräävät tietonsa julkisista veroluetteloista tai saavat tiedot verottajalta sähköisessä muodossa julkaistavaksi. EY oikeuden päätös voi lopettaa tämän vakiintuneen käytännön. KHO:n päätöksellä on kauaskantoisia vaikutuksia Suomessa. Nyt saattaa käydä niin, että EU:n tietosuojadirektiivi kumoaa sananvapauden Suomessa. Julkista viranomaistietoa kuten veroluetteloiden tietoja ei saisi tietosuojasäädösten vuoksi julkaista enää lehdessä tai televisiossa. Tähän asti sanavapaus on ollut merkittävämpi perusoikeus Suomessa kuin tietosuoja, mutta tulevaisuudessa asia voi keikahtaa päälaelleen. Suomi liitti EU:n liittymissopimukseen julkistuksensa avoimuudesta, joka voi nyt kokea kovan kolahduksen EY-oikeuden päätöksen myötä.

Ey-oikeus antaa asiassa päätöksensä 16.12.2008. Ruotsissa ja Norjassa verotiedot ovat Suomen tavoin julkisia.

Korkein Hallinto Oikeus ratkaisee asian lopullisesti nyt saatuaan EY-oikeudelta ennakkoratkaisun EU:n tietosuojadirektiivin soveltamisesta. Verotietojen julkaiseminen viestintävälineissä voi Suomessa päättyä KHO:n päätöksen jälkeen.

Nyt on viimeinen hetki tutustua julkisiin verotietoihin Suomessa nykylaajuudessa, sillä pian tietoja ei voi julkaista tiedotusvälineissä. Veropörssi lehti on julkaissut jo vuosia suomalaisen verotiedot.

Veropörssi on ilmestynyt 14 vuotta. Veropörssin tiedot on uudelleen julkaistu tekstiviestipalveluna Fonectan kautta. Tekstiviestipalvelusta saa Veropörssi lehdessä julkaistut henkilöiden ja yritysten tulotiedot kätevästi kirjoittamalla: vero etunimi sukunimi ja paikkakunta ja lähettämällä tekstiviesti numeroon 16400. Tekstiviestin lähettäjä saa paluuviestinä verotiedot, mikäli ne on julkaistu Veropörssi lehdessä.

Veropörssi lehti noudattaa KHO:n päätöstä, kun se annetaan.

Veropörssi lehti
www.veroporssi.com

Jutussa esiintyvät linkit:
KHO Ennakkoratkaisupyyntö päätös.
EY-oikeuden ennakkoratkaisupäätös